Från sammanfattningen av detta dataset

Cykelparkering i Tammerfors

Källa: Tampereen pyöräparkit

Additional Information

Field Value
Format WFS
Koordinatsystem ETRS-GK24 (EPSG:3878)