Site logo

Byggnader i Tammerfors - Shapefile (område)


Från sammanfattningen av detta dataset

Byggnader i Tammerfors. Data finns i WMS och WFS APIs som tillhandahåller data i olika format (till exempel JSON, GML2, Shape-zip, CSV). Infödd koordinatsystem är ETRS-GK24 (EPSG: 3878)....

Källa: Tampereen rakennukset

Additional Information

Field Value
Format SHP
Koordinatsystem ETRS-GK24 (EPSG:3878)