Site logo


Från sammanfattningen av detta dataset

Skräpkorgar i Tammerfors

Källa: Tampereen soutuvenerannat

Additional Information

Field Value
Format GEOJSON
Koordinatsystem ETRS-GK24 (EPSG:3878)