Site logo

Tammerfors Överhängande Generalplaner - GeoJSON


Från sammanfattningen av detta dataset

Tammerfors Överhängande Generalplaner. Data finns i WMS och WFS APIs som tillhandahåller data i olika format (till exempel JSON, GML2, Shape-zip, CSV). Infödd koordinatsystem är ETRS-GK24...

Källa: Tampereen vireillä olevat yleiskaavat

Additional Information

Field Value
Format GEOJSON
Koordinatsystem ETRS-GK24 (EPSG:3878)