Site logo


Från sammanfattningen av detta dataset

Tammerfors Generalplan Index. Data finns i WMS och WFS APIs som tillhandahåller data i olika format (till exempel JSON, GML2, Shape-zip, CSV). Infödd koordinatsystem är ETRS-GK24 (EPSG:...

Källa: Tampereen yleiskaavaindeksi

Mer information

Fält Värde
Format WFS
Koordinatsystem ETRS-GK24 (EPSG:3878)