Site logo

Tammerfors Generalplan Användningssyfte Områden - WMS API


Från sammanfattningen av detta dataset

Tammerfors Generalplan Användningssyfte Områden. Data finns i WMS och WFS APIs som tillhandahåller data i olika format (till exempel JSON, GML2, Shape-zip, CSV). Infödd koordinatsystem är...

Källa: Tampereen yleiskaavan käyttötarkoitusalueet

Additional Information

Field Value
Format unknown
Koordinatsystem ETRS-GK24 (EPSG:3878)