Vellamo Vattenkvalitet API delar ut data om pH, hårdhet, klor och andra kvalitet egenskaper.

Data och resurser

Mer information

Publicerad 05.06.2015
Uppdaterad 05.06.2015
Uppdateringsfrekvens
Grupper
Datainsamlingar
Taggar
Områden
License Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Vellamo Vattenkvalitet API. The dataset has been downloaded from Tampereen kaupungin dataportaali service on 05.06.2023 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

License

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus