VisitTampere.fi API delar ut data om turism artikel, platser och evenemang.

Evenemang: https://visittampere.fi/api/v1/event Platser: https://visittampere.fi/api/v1/location Artikel: https://visittampere.fi/api/v1/article

Data och resurser

Mer information

Publicerad 05.06.2015
Uppdaterad 05.06.2015
Uppdateringsfrekvens
Kategorier
Datainsamlingar
Taggar
Områden
License Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: VisitTampere.fi API. The dataset has been downloaded from Tampereen kaupungin dataportaali service on 26.02.2024 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

License

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Öppenhet

(0 out of 5)

comments powered by Disqus