Site logo

hallinto-ja-paatoksenteko - Grupper

1 dataset hittades

  • Tammerfors Stad Personalstatistiker

    Tampereen kaupungin henkilöstötilastot sisältäen henkilöstömäärän palvelussuhteen mukaan, toimintayksiköittäin, henkilötyövuodet toimintayksiköittäin, sairauspoissaolopäivät...