Site logo

Tammerfors Stad Personalstatistiker

Tampereen kaupungin henkilöstötilastot sisältäen henkilöstömäärän palvelussuhteen mukaan, toimintayksiköittäin, henkilötyövuodet toimintayksiköittäin, sairauspoissaolopäivät henkilötyövuotta kohti toimintayksiköittäin sekä henkilöstön tapaturmatilaston vuosittain.

Data och resurser

Mer information

Grupper
Taggar
Geographical Coverage
Administratör Henkilöstöyksikkö
Publicerad 15.07.2013
Uppdaterad 15.07.2013
Uppdateringsfrekvens
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Tammerfors Stad Personalstatistiker. The maintainer of the dataset is Henkilöstöyksikkö. The dataset has been downloaded from Tampereen kaupungin dataportaali service on 16.10.2019 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Rating

(1)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus