Site logo

Personnel Statistics of the City of Tampere

Tampereen kaupungin henkilöstötilastot sisältäen henkilöstömäärän palvelussuhteen mukaan, toimintayksiköittäin, henkilötyövuodet toimintayksiköittäin, sairauspoissaolopäivät henkilötyövuotta kohti toimintayksiköittäin sekä henkilöstön tapaturmatilaston vuosittain.

Data and Resources

Additional information

Administrator Henkilöstöyksikkö
Published 15.07.2013
Updated 15.07.2013
Update frequency
Categories
Tags
Geographical coverage
License Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Source: Personnel Statistics of the City of Tampere. The maintainer of the dataset is Henkilöstöyksikkö. The dataset has been downloaded from Tampereen kaupungin dataportaali service on 03.06.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

License

Creative Commons Attribution 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Rating

(52)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus