Control points register for the City of Tampere

Tampereen kiintopisteet on Tampereen kaupungin kiintopisterekisteri. Aineisto sisältää kiintopistetiedot kolmio-, monikulmio-, seinä-, apu- ja korkeuspisteistä. Kiintopisteaineiston ominaisuustietoja ovat tyyppi, numero, lisäteksti sekä pistekortti. Pistekortti ominaisuustieto on http-linkki, josta avautuu kiintopisteen pisteselityskortti (tiff).

Aineistoa ylläpidetään Oracle-ympäristössä. Aineiston natiivi koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 / N2000. Data on saatavissa rasterikuvina WMS- rajapintapalvelun kautta sekä raakadatana WFS-rajapintapalvelun avulla. Aineiston ylläpito jatkuvaa. WMS- ja WFS- palveluiden kautta dataa voi pyytää useammssa eri formaatissa. WFS-palvelun kautta aineistoa voidaan kutsua useissa eri formaateissa osoitteen outputFormat-parametrilla. Vaihtoehtoina ovat muun muassa: JSON, GML2, GML32, SHAPE-ZIP, CSV.

Taustajärjestelmänä toimii GeoServer, jonka WFS/WMS -rajapintojen ominaisuuksista on olemassa tarkempi englanninkielinen dokumentaatio.

Sama sisältö on katseltavissa kartat.tampere.fi palvelun tai kansallisen paikkatietohakemiston kautta.

Data and Resources

Additional information

Published 11.12.2012
Update frequency
Categories
Data collections
Tags
Geographical coverage
License Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Source: Control points register for the City of Tampere. The dataset has been downloaded from Tampereen kaupungin dataportaali service on 29.05.2024 under the license Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus