Tampereen kiintopisteet on Tampereen kaupungin kiintopisterekisteri. Aineisto sisältää kiintopistetiedot kolmio-, monikulmio-, seinä-, apu- ja korkeuspisteistä. Kiintopisteaineiston ominaisuustietoja ovat tyyppi, numero, lisäteksti sekä pistekortti. Pistekortti ominaisuustieto on http-linkki, josta avautuu kiintopisteen pisteselityskortti (tiff).

Aineistoa ylläpidetään Oracle-ympäristössä. Aineiston natiivi koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 / N2000. Data on saatavissa rasterikuvina WMS- rajapintapalvelun kautta sekä raakadatana WFS-rajapintapalvelun avulla. Aineiston ylläpito jatkuvaa. WMS- ja WFS- palveluiden kautta dataa voi pyytää useammssa eri formaatissa. WFS-palvelun kautta aineistoa voidaan kutsua useissa eri formaateissa osoitteen outputFormat-parametrilla. Vaihtoehtoina ovat muun muassa: JSON, GML2, GML32, SHAPE-ZIP, CSV.

Taustajärjestelmänä toimii GeoServer, jonka WFS/WMS -rajapintojen ominaisuuksista on olemassa tarkempi englanninkielinen dokumentaatio.

Sama sisältö on katseltavissa kartat.tampere.fi palvelun tai kansallisen paikkatietohakemiston kautta.

Data och resurser

Mer information

Publicerad 11.12.2012
Uppdateringsfrekvens
Kategorier
Datainsamlingar
Områden
License Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Tampereen kiintopisterekisteri. The dataset has been downloaded from Tampereen kaupungin dataportaali service on 18.06.2024 under the license Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus