Tampereen kaupungin asemakaavamääräyskokoelma

Asemakaavamääräyskokoelma sisältää kaikki Tampereella käytettävissä olevat asemakaavamääräykset. Aineistoa ylläpitää Tampereen kaupungin asemakaavoitus. Aineisto sisältää asemakaavamääräyksen koodin, asemakaavamääräyksen ja selitysosan. Aineisto päivitetään aina kun uusia kaavamääräyksiä otetaan käyttöön. Asemakaavamääräyskokoelma xml-tiedostona. Aineistoa käytetään asemakaavan laatimiseen CivilPoint Novapoint Area Planning - ohjelmalla.

Asetustiedostot

CivilPoint Novapoint Area Planning - ohjelmalla piirrettävän asemakaavan asetustiedostot. Aineisto sisältää viiva- ja väriasetukset sekä otsikko- ja nimiömallit, joita käytetään asemakaavakartan kokoamiseen.

  • otsikko_ja_nimiö.dwg sisältää asemakaavakartan otsikon ja nimiön AutoCad-ohjelmalla käytettävässä dwg-muodossa
  • nimiö_havainne_ja_poistettava.dwg sisältää asemakaavan havainnepiirroksen ja poistettavan asemakaavan nimiön AutoCad-ohjelmalla käytettävässä dwg-muodossa
  • NP_TRE_2008.cfg sisältää asemakaavakartan tulostuksessa käytettävät viiva- ja väriasetukset M-Color-ohjelmaa varten
  • kaava_2008.dwt sisältää asemakaavakartan AutoCad-tasot.

Data och resurser

Mer information

Administratör Asemakaavoitus
Publicerad 18.10.2018
Uppdateringsfrekvens
Grupper
Områden
License Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Tampereen kaupungin asemakaavamääräyskokoelma. The maintainer of the dataset is Asemakaavoitus. The dataset has been downloaded from Tampereen kaupungin dataportaali service on 03.02.2023 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

License

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus