Tampereen kaupungin asemakaavamääräyskokoelma

Asemakaavamääräyskokoelma sisältää kaikki Tampereella käytettävissä olevat asemakaavamääräykset. Aineistoa ylläpitää Tampereen kaupungin asemakaavoitus. Aineisto sisältää asemakaavamääräyksen koodin, asemakaavamääräyksen ja selitysosan. Aineisto päivitetään aina kun uusia kaavamääräyksiä otetaan käyttöön. Asemakaavamääräyskokoelma xml-tiedostona. Aineistoa käytetään asemakaavan laatimiseen CivilPoint Novapoint Area Planning - ohjelmalla.

Asetustiedostot

CivilPoint Novapoint Area Planning - ohjelmalla piirrettävän asemakaavan asetustiedostot. Aineisto sisältää viiva- ja väriasetukset sekä otsikko- ja nimiömallit, joita käytetään asemakaavakartan kokoamiseen.

  • otsikko_ja_nimiö.dwg sisältää asemakaavakartan otsikon ja nimiön AutoCad-ohjelmalla käytettävässä dwg-muodossa
  • nimiö_havainne_ja_poistettava.dwg sisältää asemakaavan havainnepiirroksen ja poistettavan asemakaavan nimiön AutoCad-ohjelmalla käytettävässä dwg-muodossa
  • NP_TRE_2008.cfg sisältää asemakaavakartan tulostuksessa käytettävät viiva- ja väriasetukset M-Color-ohjelmaa varten
  • kaava_2008.dwt sisältää asemakaavakartan AutoCad-tasot.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Asemakaavoitus
Julkaistu 18.10.2018
Päivitystiheys
Kategoriat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Tampereen kaupungin asemakaavamääräyskokoelma. Aineiston ylläpitäjä on Asemakaavoitus. Aineisto on ladattu Tampereen kaupungin dataportaali -palvelusta 23.09.2021 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus