Site logo

Områden skyddade av stadsplaner i Tammerfors - WFS API


Från sammanfattningen av detta dataset

Områden skyddade av stadsplaner för stadsbild i Tammerfors. Data finns i WMS och WFS APIs som tillhandahåller data i olika format (till exempel JSON, GML2, Shape-zip, CSV). Infödd...

Källa: Tampereen asemakaavojen kaupunkikuvallinen suojelu

Additional Information

Field Value
Format WFS
Koordinatsystem ETRS-GK24 (EPSG:3878)