Site logo

Tampereen asemakaavojen kaupunkikuvallinen suojelu - WFS API


Datan kuvaus

Aineisto sisältää tiedon kaupunkikuvallisista suojelukohteista, jotka on merkitty asemakaavaan kaavamerkinnällä sj-. Lisäksi tietokannassa on tieto suojelukohteen tyyppi- ja arvoluokitus...

Lähde: Tampereen asemakaavojen kaupunkikuvallinen suojelu

Additional Information

Field Value
Format WFS
Koordinaatisto ETRS-GK24 (EPSG:3878)