Ungdomslokaler i Tammerfors. Data finns i WMS och WFS APIs som tillhandahåller data i olika format (till exempel JSON, GML2, Shape-zip, CSV). Infödd koordinatsystem är ETRS-GK24 (EPSG: 3878). Dokumentation för Geoserver API finns på http://docs.geoserver.org/latest/en/user/services/index.html

Data och resurser

Mer information

Publicerad 23.12.2014
Uppdateringsfrekvens
Kategorier
Datainsamlingar
Taggar
Områden
License Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Ungdomslokaler i Tammerfors. The dataset has been downloaded from Tampereen kaupungin dataportaali service on 14.07.2024 under the license Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus