Aineistossa on tällä hetkellä Tampereen kaupungin nuorisotilat. Aineiston tietosisältöä on tarkoitus laajentaa ja kehittää yhdessä seudun kuntien kanssa. Tietosisältö tulee siis vielä muuttumaan ja aineistokuvausta tarkennetaan tulevaisuudessa.

Ominaisuustiedot:

  • NIMI: nuorisotilan nimi
  • OSOITE: nuorisotilan osoite
  • POSTINUMERO: nuorisotilan postinumero
  • POSTITOIMIPAIKKA: nuorisotilan postitoimipaikka
  • PUHELIN: nuorisotilan puhelinnumero
  • URL: linkki kaupungin nuorisotiloja koskevalle sivulle
  • TOTEUTUSTAPA: "itse tuotettu" (määritellään tarkemmin myöhemmin)
  • TUOTTAJA: "Tampereen kaupunki" (määritellään tarkemmin myöhemmin)
  • PALVELUTYYPPI: "Nuorisopalvelu" (määritellään tarkemmin myöhemmin)
  • PALVELU: "Nuorten tilat" (määritellään tarkemmin myöhemmin)

Aineiston geometriatyyppinä viiva. Data on saatavissa rasterikuvina WMS- rajapintapalvelun kautta sekä raakadatana WFS-rajapintapalvelun avulla. Aineiston ylläpito jatkuvaa. WMS- ja WFS- palveluiden kautta dataa voi pyytää useammssa eri formaatissa. WFS-palvelun kautta aineistoa voidaan kutsua useissa eri formaateissa osoitteen outputFormat-parametrilla. Vaihtoehtoina ovat muun muassa: JSON, GML2, GML32, SHAPE-ZIP, CSV. Aineiston natiivi koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878).

Taustajärjestelmänä toimii GeoServer, jonka WFS/WMS -rajapintojen ominaisuuksista on olemassa tarkempi englanninkielinen dokumentaatio.

Geoserverin käyttöön löytyy myös pikaohje dataportaalin ohjeet -osiosta.

Sama sisältö on katseltavissa kartat.tampere.fi -palvelun tai kansallisen paikkatietoikkunan kautta.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Julkaistu 23.12.2014
Päivitystiheys
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Tampereen kaupungin nuorten tilat. Aineisto on ladattu Tampereen kaupungin dataportaali -palvelusta 15.04.2024 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Avoimuusaste



comments powered by Disqus