Site logo

Ungdomslokaler i Tammerfors - Shapefile


Från sammanfattningen av detta dataset

Ungdomslokaler i Tammerfors. Data finns i WMS och WFS APIs som tillhandahåller data i olika format (till exempel JSON, GML2, Shape-zip, CSV). Infödd koordinatsystem är ETRS-GK24 (EPSG:...

Källa: Tampereen kaupungin nuorten tilat

Additional Information

Field Value
Format SHP
Koordinatsystem ETRS-GK24 (EPSG:3878)