Site logo

Tampereen kaupungin vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet vuonna 2011

Tammerfors andel av de tjänster som tillhandahålls av de sex största städerna för handikapploven och jämförelsen av finansiella stödåtgärder under 2011.

Data och resurser

Mer information

Publicerad 14.12.2012
Uppdateringsfrekvens
Grupper
Taggar
Områden
License Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Tampereen kaupungin vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet vuonna 2011. The dataset has been downloaded from Tampereen kaupungin dataportaali service on 26.05.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

License

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Rating

(25)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus