Site logo

Tampereen kaupungin vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet vuonna 2011

Tampereen osuus kuuden suurimman kaupungin vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja taloudellisista tukitoimien vertailusta vuonna 2011.

Kuusikon vammaispalvelujen raportissa tarkastellaan vammaispalvelulain (380/1987) mukaisia palveluja ja tukitoimia. Tietoja kootaan lisäksi sosiaalihuoltolain (710/1982) mukaisista kuljetuspalveluista sekä palvelulinjoista. Mukana ovat seuraavat palvelut: kuljetuspalvelut, tulkkipalvelut, asunnon muutostyöt, asunnon välineet ja laitteet, palveluasuminen, vaikeavammaisten päivätoiminta sekä henkilökohtainen apu. Subjektiivisia palveluja tarkastellaan laajimmin. Määrärahasidonnaisista palveluista ilmoitetaan vain kokonaiskustannukset. Raportissa esitetään lisäksi vammaispalvelulain mukaisten palvelusuunnitelmien määrät. Raporttitekstissä kunnat kuvaavat palvelusuunnitelmien tekemisen käytäntöjä sekä henkilökohtaisen avun ja kuljetuspalvelujen toteuttamista. Vuoden 2011 tietojen lisäksi esitetään aikasarjoja vuosilta 2007–2011. Kustannustietojen vertailukelpoisuutta parannetaan korottamalla aiempien vuosien kustannukset vuoden 2011 arvoon.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Julkaistu 14.12.2012
Päivitystiheys
Kategoriat
Avainsanat
Alueet
License Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Tampereen kaupungin vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet vuonna 2011. Aineisto on ladattu Tampereen kaupungin dataportaali -palvelusta 26.05.2020 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

License

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Käyttäjäarvio

(25)

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus