Site logo

Tampereen kaupungin vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet vuonna 2011

Tampereen osuus kuuden suurimman kaupungin vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja taloudellisista tukitoimien vertailusta vuonna 2011.

Kuusikon vammaispalvelujen raportissa tarkastellaan vammaispalvelulain (380/1987) mukaisia palveluja ja tukitoimia. Tietoja kootaan lisäksi sosiaalihuoltolain (710/1982) mukaisista kuljetuspalveluista sekä palvelulinjoista. Mukana ovat seuraavat palvelut: kuljetuspalvelut, tulkkipalvelut, asunnon muutostyöt, asunnon välineet ja laitteet, palveluasuminen, vaikeavammaisten päivätoiminta sekä henkilökohtainen apu. Subjektiivisia palveluja tarkastellaan laajimmin. Määrärahasidonnaisista palveluista ilmoitetaan vain kokonaiskustannukset. Raportissa esitetään lisäksi vammaispalvelulain mukaisten palvelusuunnitelmien määrät. Raporttitekstissä kunnat kuvaavat palvelusuunnitelmien tekemisen käytäntöjä sekä henkilökohtaisen avun ja kuljetuspalvelujen toteuttamista. Vuoden 2011 tietojen lisäksi esitetään aikasarjoja vuosilta 2007–2011. Kustannustietojen vertailukelpoisuutta parannetaan korottamalla aiempien vuosien kustannukset vuoden 2011 arvoon.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Kategoriat
Avainsanat
Alue
Julkaistu 14.12.2012
Päivitystiheys
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Tampereen kaupungin vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet vuonna 2011. Aineisto on ladattu Tampereen kaupungin dataportaali -palvelusta 23.10.2019 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Käyttäjäarvio

(1)

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus