Site logo

Trafikljusstyrda korsningar i Tammerfors

Tampereen liikennevalo-ohjatut liittymät. Aineistoon on koottu pistemäisenä tietona kaikki kaupungin liikennevalo-ohjatut liittymät. Yksittäinen liittymä koostuu useammasta liikennevalolaitteesta, joka puolestaan käyttää useampaa liikennevaloilmaisinta. Tämä tietoaineisto esittää pelkät liittymät kun taas laitteille ja ilmaisimille on omat datasetit. Aineiston geometriatyyppinä piste. Aineistoa voi hyödyntää esimerkiksi liikennevalorajapinnan tietojen tulkinnassa.

Ominaisuustiedot:

  • LIITTYMA_ID: Liittymän yksilöivä tunniste esim. "4643"
  • NUMERO: Liittymän numero, esim. "307"
  • RISTEAVA_VAYLA_1: Liittymän risteävät väylä 1 arvona esim. "KORTELAHDENKATU" tai "null"
  • RISTEAVA_VAYLA_2: Liittymän risteävät väylä 2 arvona esim. "KORTELAHDENKATU" tai "null"
  • KATUNIMI: Liittymän katunimi
  • KOJEEN_TYYPPI: Liittymän laitteiston tyyppi. Arvona esim. "ELC-3"
  • JOUKKOLIIKENNE_ETUUS: Onko liittymässä joukkoliikenne-etuus toiminnallisuus. Vaihtoehdot: "KYLLÄ", "EI" tai "null"

Data on saatavissa rasterikuvina WMS- rajapintapalvelun kautta sekä raakadatana WFS-rajapintapalvelun avulla. Aineiston ylläpito jatkuvaa. WMS- ja WFS- palveluiden kautta dataa voi pyytää useammssa eri formaatissa. WFS-palvelun kautta aineistoa voidaan kutsua useissa eri formaateissa osoitteen outputFormat-parametrilla. Vaihtoehtoina ovat muun muassa: JSON, GML2, GML32, SHAPE-ZIP, CSV. Aineiston natiivi koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878).

Taustajärjestelmänä toimii GeoServer, jonka WFS/WMS -rajapintojen ominaisuuksista on olemassa tarkempi englanninkielinen dokumentaatio.

Geoserverin käyttöön löytyy myös pikaohje dataportaalin ohjeet -osiosta.

Sama sisältö on katseltavissa kartat.tampere.fi -palvelun tai kansallisen paikkatietoikkunan kautta.

Data och resurser

Mer information

Grupper
Datainsamlingar
Taggar
Geographical Coverage
Publicerad 12.06.2013
Uppdateringsfrekvens
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Trafikljusstyrda korsningar i Tammerfors. The dataset has been downloaded from Tampereen kaupungin dataportaali service on 16.10.2019 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Rating

(1)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus