Tampereen liikennevalo-ohjatut liittymät

Tampereen liikennevalo-ohjatut liittymät. Aineistoon on koottu pistemäisenä tietona kaikki kaupungin liikennevalo-ohjatut liittymät. Yksittäinen liittymä koostuu useammasta liikennevalolaitteesta, joka puolestaan käyttää useampaa liikennevaloilmaisinta. Tämä tietoaineisto esittää pelkät liittymät kun taas laitteille ja ilmaisimille on omat datasetit. Aineiston geometriatyyppinä piste. Aineistoa voi hyödyntää esimerkiksi liikennevalorajapinnan tietojen tulkinnassa.

Ominaisuustiedot:

  • LIITTYMA_ID: Liittymän yksilöivä tunniste esim. "4643"
  • NUMERO: Liittymän numero, esim. "307"
  • RISTEAVA_VAYLA_1: Liittymän risteävät väylä 1 arvona esim. "KORTELAHDENKATU" tai "null"
  • RISTEAVA_VAYLA_2: Liittymän risteävät väylä 2 arvona esim. "KORTELAHDENKATU" tai "null"
  • KATUNIMI: Liittymän katunimi
  • KOJEEN_TYYPPI: Liittymän laitteiston tyyppi. Arvona esim. "ELC-3"
  • JOUKKOLIIKENNE_ETUUS: Onko liittymässä joukkoliikenne-etuus toiminnallisuus. Vaihtoehdot: "KYLLÄ", "EI" tai "null"

Data on saatavissa rasterikuvina WMS- rajapintapalvelun kautta sekä raakadatana WFS-rajapintapalvelun avulla. Aineiston ylläpito jatkuvaa. WMS- ja WFS- palveluiden kautta dataa voi pyytää useammssa eri formaatissa. WFS-palvelun kautta aineistoa voidaan kutsua useissa eri formaateissa osoitteen outputFormat-parametrilla. Vaihtoehtoina ovat muun muassa: JSON, GML2, GML32, SHAPE-ZIP, CSV. Aineiston natiivi koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878).

Taustajärjestelmänä toimii GeoServer, jonka WFS/WMS -rajapintojen ominaisuuksista on olemassa tarkempi englanninkielinen dokumentaatio.

Geoserverin käyttöön löytyy myös pikaohje dataportaalin ohjeet -osiosta.

Sama sisältö on katseltavissa kartat.tampere.fi -palvelun tai kansallisen paikkatietoikkunan kautta.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Julkaistu 12.06.2013
Päivitystiheys
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Tampereen liikennevalo-ohjatut liittymät. Aineisto on ladattu Tampereen kaupungin dataportaali -palvelusta 17.05.2021 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus