Tampereen liikennevaloliittymät. Aineistoon on koottu pistemäisenä tietona kaikki kaupungin liikennevaloliittymät ja niihin liittyvät metatiedot. Aineisto korvaa toistaiseksi aiemmin kolmena erillisenä aineistona esiintyneen julkaisun, jossa oli liittymät, liikennevalolaitteet ja liikennevaloilmaisimet erikseen. Yksittäinen liittymä koostuu useammasta liikennevalolaitteesta, joka puolestaan käyttää useampaa liikennevaloilmaisinta. Aineistoa voi hyödyntää esimerkiksi liikennevalorajapinnan tietojen tulkinnassa.

Ominaisuustiedot:

 • id: Liittymän yksilöivä tunniste, esim. "25"
 • liva_nro: Liittymän numero, esim. "211"
 • paikka: liittymän sijainti esim. "Hämeenkatu-Hämeenpuisto (itäinen)"
 • yhteinen_koje: liittymän yhteiset kojeet: "209, 210"
 • liittymä_rakennettu: liittymän rakennusvuosi esim: "1986"
 • kojetyyppi: Liittymän laitteiston tyyppi. Arvona esim. "EC-2"
 • koje_vuodelta: esim. "2013"
 • tila_kaytossa: käytössäolon tila esim. "päällä", "tulossa" tai "sammutettu"
 • paivystysluokka: onko liittymällä päivystysluokkaa esim. "on" tai "ei"
 • yoajantoiminta: onko liittymä yöajalla käytössä esim. "toiminnassa", "pimeänä" tai null
 • imflow_liittyma: onko liittymässä adaptiivinen imFlow ohjaus. Arvona esim. "on", "ei" tai null
 • rv-valo: onko raitiovaunuvaloa esim. "ei", "kyllä" tai "varoitusvalo"
 • tunnelin_varareitti: toimiiko tunnelin varareittinä esim. "on"tai "null"
 • aaniopastettu_liittyma: onko kyseessä ääniopastettu liittymä "on", "ei", "ei suojatietä" tai "tulossa"
 • joukkoliikenne_etuus: onko liittymässä joukkoliikenne-etuus toiminto. esim."null", "on" tai "ei"
 • halytysajoneuvojen_etuus: hälytysajoneuvoetuustoiminnon tyyppi. esim. "ei", "tulossa", "proxy" tai "ylli"
 • raskaanliikenteen_etuus: onko liittymässä raskaanliikenteen etuustoiminto. Tällä hetkellä kaikilla "null"
 • crosscycle_liittyma: Onko kyseessä crosscycle pyöräilijän etuisuus tuettu liittymä: "on tai "ei"
 • glosa: Onko kyseessä GLOSA (Green Light Optimized Speed Advisory) liittymä arvona "on" tai null
 • kvt_verkko: liittymän verkko: "valokuitu", "kupari" tai null
 • omistus: liittymän omistaja: "Tampere", "Ely", "Tampere ja Ely" tai null
 • kunta: kunta jonka alueella liittymä on esim. "Tampere" tai "Ylöjärvi"

Data on saatavissa rasterikuvina WMS- rajapintapalvelun kautta sekä raakadatana WFS-rajapintapalvelun avulla. Aineiston ylläpito jatkuvaa. WMS- ja WFS- palveluiden kautta dataa voi pyytää useammssa eri formaatissa. WFS-palvelun kautta aineistoa voidaan kutsua useissa eri formaateissa osoitteen outputFormat-parametrilla. Vaihtoehtoina ovat muun muassa: JSON, GML2, GML32, SHAPE-ZIP, CSV. Aineiston natiivi koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878).

Taustajärjestelmänä toimii GeoServer, jonka WFS/WMS -rajapintojen ominaisuuksista on olemassa tarkempi englanninkielinen dokumentaatio.

Geoserverin käyttöön löytyy myös pikaohje dataportaalin ohjeet -osiosta.

Sama sisältö on katseltavissa kartat.tampere.fi -palvelun tai kansallisen paikkatietoikkunan kautta.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Julkaistu 12.06.2013
Päivitetty 30.06.2021
Päivitystiheys
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Tampereen liikennevaloliittymät. Aineisto on ladattu Tampereen kaupungin dataportaali -palvelusta 17.06.2024 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Avoimuusastecomments powered by Disqus