Site logo

Undersökning av Buller i Tammerfors 2017 - Alla kartlager (WFS API)


Från sammanfattningen av detta dataset

Undersökning av Buller i Tammerfors 2017. Data finns i WMS och WFS APIs som tillhandahåller data i olika format (till exempel JSON, GML2, Shape-zip, CSV). Infödd koordinatsystem är...

Källa: Tampereen meluselvitys 2017

Additional Information

Field Value
Format WFS