Undersökning av Buller i Tammerfors 2017. Data finns i WMS och WFS APIs som tillhandahåller data i olika format (till exempel JSON, GML2, Shape-zip, CSV). Infödd koordinatsystem är ETRS-GK24 (EPSG: 3878). Dokumentation för Geoserver API finns på http://docs.geoserver.org/latest/en/user/services/index.html

Data och resurser

Mer information

Publicerad 20.11.2018
Uppdateringsfrekvens
Kategorier
Datainsamlingar
Taggar
Områden
License Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Undersökning av Buller i Tammerfors 2017. The dataset has been downloaded from Tampereen kaupungin dataportaali service on 18.06.2024 under the license Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus