Site logo

Planeringsområdet i Tammerfors. Data finns i WMS och WFS APIs som tillhandahåller data i olika format (till exempel JSON, GML2, Shapefile och CSV). Infödd koordinatsystem är ETRS-GK24 (EPSG: 3878). Dokumentation för Geoserver API finns på http://docs.geoserver.org/latest/en/user/services/index.html

Data och resurser

Mer information

Grupper
Datainsamlingar
Taggar
Geographical Coverage
Administratör Kaupunkimittaus
Publicerad 14.12.2012
Uppdateringsfrekvens
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Planeringsområdet i Tammerfors. The maintainer of the dataset is Kaupunkimittaus. The dataset has been downloaded from Tampereen kaupungin dataportaali service on 16.10.2019 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Rating

(1)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus