Aineistossa kaupungin tuottamat talviliukumäet. Talviliukumäet toteutetaan vuosittain lumitilanteen mukaan.

Aineiston geometriatyyppinä piste. Sijaintitieto ei ole aivan tarkka. Aineisto on tuotettu esimerkiksi kantakartan päältä kuvaruutudigitointina tai suunnitelmien, maastomittausten ja selvitysten kautta.

Ominaisuustiedot:

 • ID: Liukumäen yksilöivä numero.
 • ALUE_NIMI: Viheralue jolla talviliukumäki sijaitsee.
 • OSA_ALUE_NIMI: Ei käytössä talviliukumäillä.
 • ALUE_SIJ: Katu jolta kulku viheralueelle tai kiinteistön osoite, jonka piha-alueella talviliukumäki sijaitsee.
 • ALUEEN_OSAN_SIJ: Ei käytössä talviliukumäillä.
 • PINTA_ALA: 0 (pistemäinen kohde)
 • KAYTTOLK: Viheralueen käyttöluokka, esim. yleiset viheralueet, kiinteistöjen viheralueet
 • HOITOLK: Viheralueen osan hoitoluokka. Talviliukumäillä ei ole hoitoluokkaa.
 • TOIMLK: Viheralueen osan toiminnallinen luokka. Arvo TALVILIUKUPAIKKA
 • URAKKA-ALUE: Urakka-alue jolla talviliukumäki sijaitsee.
 • KAUPUNGINOSA: Kaupunginosa jossa viheralue suurimmaksi osaksi sijaitsee.
 • TILAAJA: Kunnossapidon tilaaja
 • KUNNOSSAPITAJA: Kunnossapitäjä
 • ERITYISKAYTTO: Ei käytössä talviliukumäillä.
 • KP_KAUSI: Ei käytössä talviliukumäillä.

Data on saatavissa rasterikuvina WMS- rajapintapalvelun kautta sekä raakadatana WFS-rajapintapalvelun avulla. Aineiston ylläpito jatkuvaa. WMS- ja WFS- palveluiden kautta dataa voi pyytää useammssa eri formaatissa. WFS-palvelun kautta aineistoa voidaan kutsua useissa eri formaateissa osoitteen outputFormat-parametrilla. Vaihtoehtoina ovat muun muassa: JSON, GML2, GML32, SHAPE-ZIP, CSV. Aineiston natiivi koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878).

Taustajärjestelmänä toimii GeoServer, jonka WFS/WMS -rajapintojen ominaisuuksista on olemassa tarkempi englanninkielinen dokumentaatio.

Geoserverin käyttöön löytyy myös pikaohje dataportaalin ohjeet -osiosta.

Sama sisältö on katseltavissa kartat.tampere.fi -palvelun tai kansallisen paikkatietoikkunan kautta.

Data och resurser

Mer information

Publicerad 15.05.2013
Uppdaterad 13.11.2018
Uppdateringsfrekvens
Grupper
Taggar
Områden
License Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Snörutschkana i Tammerfors. The dataset has been downloaded from Tampereen kaupungin dataportaali service on 29.07.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

License

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus