Yleisellä alueella oleva lumesta muotoiltu ja jäädytetty mäki. Talviliukumäet toteutetaan vuosittain lumitilanteen mukaan. Aineisto päivitetään kerran vuodessa kauden alkaessa. Aineiston geometriatyyppinä piste. Aineiston osoite ja tietosisältö muuttunut 11.3.2022.

Ominaisuustiedot:

  • Viheralueen nimi ja tunnus: Viheralueen virallinen nimi (kaavassa tai yhdyskuntalautakunnan päätös) tai virallisluontoinen nimi (liikunta-alueilla liikunta-alueen nimi) sekä karttalehtinumero ja järjestysnumero esim. 1989-013
  • Viheralueen käyttöluokka: Esim. yleiset viheralueet, suojaviheralueet
  • Kunnossapitäjä: Alueen kunnossapitäjä
  • Alueurakka-alue: Kunnossapidon urakka-alue, jonka alueella talviliukumäki on

Data on saatavissa rasterikuvina WMS- rajapintapalvelun kautta sekä raakadatana WFS-rajapintapalvelun avulla. Aineiston ylläpito jatkuvaa. WMS- ja WFS- palveluiden kautta dataa voi pyytää useammssa eri formaatissa. WFS-palvelun kautta aineistoa voidaan kutsua useissa eri formaateissa osoitteen outputFormat-parametrilla. Vaihtoehtoina ovat muun muassa: JSON, GML2, GML32, SHAPE-ZIP, CSV. Aineiston natiivi koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878).

Taustajärjestelmänä toimii GeoServer, jonka WFS/WMS -rajapintojen ominaisuuksista on olemassa tarkempi englanninkielinen dokumentaatio.

Geoserverin käyttöön löytyy myös pikaohje dataportaalin ohjeet -osiosta.

Sama sisältö on katseltavissa kartat.tampere.fi -palvelun tai kansallisen paikkatietoikkunan kautta.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Julkaistu 15.05.2013
Päivitetty 11.03.2022
Päivitystiheys
Kategoriat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Tampereen talviliukumäet. Aineisto on ladattu Tampereen kaupungin dataportaali -palvelusta 2023-12-10 17:40:24.953363 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Avoimuusastecomments powered by Disqus