Site logo

Tampereen viherkerroinmenetelmä - Tampereen viherkerroin, laskentataulukko

7.1.2020


Excel‐pohjainen Viherkerroin-käyttöliittymä (xlsm‐tiedosto), joka toimii makrojen avulla. Makrot mahdollistavat esimerkiksi helpot siirtymät välilehtien välillä napin painalluksella. Makrojen käyttö on työkalun toimivuuden takaamiseksi hyväksyttävä työkalun avaamisen yhteydessä.

Työkalu sisältää kuusi välilehteä: Ohjeet, Rajaukset, Viherkerroin, Tulokset, Lisätietoa ja iWater hulevesiratkaisuja‐välilehdet. Välilehdeltä toiselle on suositeltavaa siirtyä valintanappien (esim. aloita‐, ohjeet‐ , seuraava‐ ja edellinen valintanapit) kautta.

Ohjeet –välilehti sisältää tärkeää tietoa taulukon käytöstä ja sen sisällön sekä käsitteiden kuvailua. Erityisesti uusien käyttäjien kannattaa aloittaa työkalun käyttö lukemalla ohjeet.

Laskennassa täytetään Rajaukset‐ ja Viherkerroin –välilehdet.

Lisätietoa –välilehdellä on tietoa elementeistä ja niiden painotuksista. Tulokset –välilehdellä on yhteenveto laskennasta. Se on mahdollista tulostaa A4‐koossa. Tuloskortilla on tiedot numeerisena, kuten saavutettu viherkerroin ja tavoitetaso sekä käytetyt elementtityypit. Lisäksi laskentatietoa on havainnollistettu graafisesti. Jos viherkertoimen tavoitetasoa ei saavuteta, taulukko varoittaa asiasta (g). Samoin, jos tietyt elementit puuttuvat (h), taulukko antaa ilmoituksen. Valinnoista ja elementeistä riippuen taulukon sisäinen tarkistus listaa mahdolliset suunnittelussa huomioon otettavat suositukset (i).

Kuudennella iWater –välilehdellä (Aalto yliopiston laatima) kuvaillaan erilaisia hulevesiratkaisuja tarkemmin.

Additional Information

Field Value
Format XLSM
Publicerad 15.02.2019
Uppdaterad 07.01.2020