Tampereen viherkerroinmenetelmän tavoitteena on lisätä kaupunkivihreää ja hulevesien luonnonmukaista hallintaa tiivistyvässä kaupunkirakenteessa. Viherkerroinmenetelmä mittaa korttelin tai tontin vihertehokkuutta eli vihreän määrää suhteessa korttelin tai tontin pinta-alaan. Viherkerroinmenetelmä antaa vaihtoehtoisia ratkaisutapoja kaupunkivihreän lisäämiseen sekä hulevesien hallintaan. Laskenta tehdään excel-pohjaisella taulukolla, johon syötetään korttelin tai tontin tiedot sekä eri elementtien, kuten istutettavien puiden ja hulevesiratkaisujen, määrät ja pinta-alat.

Aineisto sisältää Tampereen viherkerroinmenetelmän laskentatyökalun ja laskentatyökalun käyttöohjeen.

Data och resurser

Mer information

Förvaltare Viheralueet ja hulevedet
Publicerad 15.02.2019
Uppdateringsfrekvens
Kategorier
Områden
License Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Tampereen viherkerroinmenetelmä. The maintainer of the dataset is Viheralueet ja hulevedet. The dataset has been downloaded from Tampereen kaupungin dataportaali service on 14.07.2024 under the license Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus