Tampereen viherkerroinmenetelmä

Tampereen viherkerroinmenetelmän tavoitteena on lisätä kaupunkivihreää ja hulevesien luonnonmukaista hallintaa tiivistyvässä kaupunkirakenteessa. Viherkerroinmenetelmä mittaa korttelin tai tontin vihertehokkuutta eli vihreän määrää suhteessa korttelin tai tontin pinta-alaan. Viherkerroinmenetelmä antaa vaihtoehtoisia ratkaisutapoja kaupunkivihreän lisäämiseen sekä hulevesien hallintaan. Laskenta tehdään excel-pohjaisella taulukolla, johon syötetään korttelin tai tontin tiedot sekä eri elementtien, kuten istutettavien puiden ja hulevesiratkaisujen, määrät ja pinta-alat.

Aineisto sisältää Tampereen viherkerroinmenetelmän laskentatyökalun ja laskentatyökalun käyttöohjeen.

Data och resurser

Mer information

Administratör Viheralueet ja hulevedet
Publicerad 15.02.2019
Uppdateringsfrekvens
Grupper
Områden
License Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Tampereen viherkerroinmenetelmä. The maintainer of the dataset is Viheralueet ja hulevedet. The dataset has been downloaded from Tampereen kaupungin dataportaali service on 01.12.2022 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

License

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus