Site logo

Markanvändning Speciell Egenskaper i Tammerfors Generalplan - WMS API


Från sammanfattningen av detta dataset

Markanvändning Speciell Egenskaper i Tammerfors Generalplan. Data finns i WMS och WFS APIs som tillhandahåller data i olika format (till exempel JSON, GML2, Shape-zip, CSV). Infödd...

Källa: Yleiskaavan maankäytön erityisominaisuus

Additional Information

Field Value
Format WMS
Koordinatsystem ETRS-GK24 (EPSG:3878)