Site logo

Yleiskaavan maankäytön erityisominaisuus - WMS API


Datan kuvaus

Yleiskaavan osa-alueiden erityisominaisuudet liittyvät luonnonympäristön, kulttuuriympäristön, maiseman sekä luonnonvarojen erityisiin arvoihin. Erityisominaisuuksia voivat olla myös...

Lähde: Yleiskaavan maankäytön erityisominaisuus

Additional Information

Field Value
Format WMS
Koordinaatisto ETRS-GK24 (EPSG:3878)