Site logo

Tampereen kiintopisterekisteri - Shapefile


Datan kuvaus

Tampereen kiintopisteet on Tampereen kaupungin kiintopisterekisteri. Aineisto sisältää kiintopistetiedot kolmio-, monikulmio-, seinä-, apu- ja korkeuspisteistä. Kiintopisteaineiston...

Lähde: Tampereen kiintopisterekisteri

Additional Information

Field Value
Format SHP
Koordinaatisto ETRS-GK24 / N2000