Käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja sovelletaan 1.4.2018 alkaen Tampereen kaupungin avoimen datan portaali -verkkopalveluun (jäljempänä ”Palvelu”) ja Palvelussa olevaan aineistoon. Käyttäessäsi Palvelua hyväksyt nämä käyttöehdot sinua sitoviksi. Käyttöehtoja on päivitetty 1.4.2018.

Palvelun kuvaus

Palvelun tarjoaa Tampereen kaupunki (jäljempänä ”Palvelun tarjoaja”).

Palvelun avulla löytyy Tampereen kaupungin tuottamaa julkista tietoa avoimena datana.

Tarjottava tieto on jäljempänä kohdassa Käyttöoikeus määritellyin ehdoin hyödynnettävissä.

Tietoaineistojen käytön lisäksi Palvelussa on mahdollisuus keskusteluun.

Käyttöoikeus

Palvelu sisältää aineistoja useasta eri lähteestä: julkisyhteisöjen tuottamia tietoaineistoja ja niiden metatietoja, Palvelun käyttäjien tuottamia kirjoituksia ja kommentteja ja Palvelun ylläpitäjien tuottamia artikkeleja ja muita kirjoituksia. Pääsääntöisesti näihin kaikkiin on laaja käyttöoikeus Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin ehtojen mukaisesti. Poikkeukset on kerrottu erikseen kunkin aineiston kohdalla.

Tietoaineisto

Palvelussa olevien tietoaineistojen omistus- ja immateriaalioikeudet kuuluvat kunkin tietoaineiston tekijälle.

Pääsääntöisesti Palvelun käyttäjillä on laaja käyttöoikeus tietoaineistoihin Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin ehtojen mukaisesti. Tietoaineistoja saa vapaasti kopioida, levittää, näyttää ja esittää sekä käyttää aineistoja osana muuta teosta. Tietoaineistoja voi käyttää sekä ei-kaupallisiin että kaupallisiin tarkoituksiin.

Ehtona käytölle on, että tietoaineiston tekijä on ilmoitettava. Tietotoaineiston tekijän pyynnöstä tämä viittaus on poistettava. Tietoaineiston tekijä on kerrottu kunkin tietoaineiston kohdalla.

Tietoaineiston tekijää ei saa ilmoittaa siten, että ilmoitus viittaisi tietoaineiston tekijän tai Palvelun tukevan tietoaineiston käyttäjää tai tietoaineiston käyttötapaa.

Tietoaineistojen metatietojen yhteydessä on mainittu kyseisen aineiston käyttöoikeusehdot. Joissakin tapauksissa käyttöoikeusehdot voivat poiketa yllä mainitusta.

Keskustelu

Palvelun käyttäjät voivat lisätä sivuille kirjoituksia ja kommentoida toisten käyttäjien kirjoituksia. Palvelun käyttäjä antaa kirjoituksiinsa ja kommentteihinsa vapaan käyttöoikeuden Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin ehtojen mukaisesti.

Mikäli käyttäjä liittää kirjoitukseensa tai kommenttiinsa kuvia, tulee hänellä olla tekijänoikeudet kuvaan. Lisäksi hänellä tulee olla kuvassa esiintyvien henkilöiden lupa kuvan julkaisemiseen internetissä. Palvelun käyttäjä antaa kuviin vapaan käyttöoikeuden Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin ehtojen mukaisesti.

Keskustelun tulee olla hyvän tavan ja Suomen lainsäädännön mukaista. Käyttäjät ovat vastuussa lisäämistään kirjoituksista ja kommenteista.

Kaikenlainen mainonta keskustelussa on kielletty.

Palvelun tarjoajat voivat tarvittaessa muokata kirjoituksia ja kommentteja sekä poistaa hyvän tavan tai lainsäädännön vastaisia tai muutoin sopimattomia kirjoituksia.

Mikäli käyttäjä havaitsee käyttöehtojen vastaisia kirjoituksia, pyydetään tästä ilmoittamaan ylläpidolle.

Toistuva käyttöehtojen rikkominen tai niiden vakava rikkominen voi johtaa väliaikaiseen tai pysyvään Palvelun käyttöoikeuden peruuttamiseen.

Sovellusgalleria

Sovellusgalleriassa esitellyt sovellukset eivät ole Tampereen kaupungin tekemiä ja niiden tekijänoikeudet kuuluvat sovellusten tekijöille. Creative Commons 4.0 -lisenssi ei koske sovelluksia, eikä niitä ole lupa vapaasti kopioida, levittää, muokata tai yhdistellä, ellei erikseen sovelluksen kohdalla ole toisin mainittu tai sovelluksen tekijä muutoin ole tähän antanut lupaa.

Muut palvelussa olevat kirjoitukset

Palvelun tuottajien Palvelussa julkaisemien kirjoitusten, kuten artikkelien ja blogikirjoitusten omistus- ja tekijänoikeudet kuuluvat niiden kirjoittajille. Palvelun käyttäjillä on laaja käyttöoikeus näihin kirjoituksiin Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin ehtojen mukaisesti.

Palvelun ulkoasu, tekninen toteutus, tavaramerkit ja logot

Palvelun teknisen toteutuksen lähdekoodit on saatavilla avoimesti GitHubista. Palvelun kopiointi sellaisenaan on kielletty. Palvelussa esiintyvien tavaramerkkien ja logojen tavaramerkkioikeudet kuuluvat niiden oikeudenhaltijoille. Mikäli tavaramerkkien ja logojen muu käyttö on sallittu, on tästä ja käytön ehdoista ilmoitettu ko. tavaramerkkien ja logojen kohdalla.

Tietosuoja

Keskusteluun osallistuvia Palvelun käyttäjiä pyydetään ilmoittamaan sähköpostiosoitteensa sekä nimensä tai nimimerkkinsä. Nämä tiedot tallennetaan henkilötietolain (523/1999) mukaiseen henkilörekisteriin. Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste ja tietoa rekisteröidyn oikeuksista on saatavilla täällä.

Vastuuvapaus

Palvelu sisältää sekä julkisyhteisöjen tuottamia tietoaineistoja ja niiden metatietoja että Palvelun käyttäjien tuottamia kirjoituksia ja kommentteja. Palvelun tarjoajat eivät vastaa Palvelussa olevien tietojen oikeellisuudesta. Palvelun käyttäjä käyttää Palvelussa olevia tietoaineistoja omalla vastuullaan. Palvelun tarjoajat eivät vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat tietoaineistojen käytöstä. Palvelun tuottajat eivät myöskään vastaa mistään vahingoista, jotka johtuvat Palvelun toimintakatkoksista.

Tietoaineistoissa tai niiden metatiedoissa mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista pyydetään ilmoittamaan ylläpidolle.

Keskustelussa esitetyt ajatukset ja mielipiteet ovat kirjoittajien omia. Palvelun tarjoajat eivät vastaa tekstien sisällöstä.

Palvelun tarjoajat eivät vastaa Palvelun käyttäjien tai muiden kolmansien tahojen Palvelussa mahdollisesti tekemistä immateriaali- tai muiden oikeuksien loukkauksista. Epäillyistä oikeudenloukkauksista pyydetään kuitenkin ilmoittamaan ylläpidolle avoindata [at] tampere.fi, joka tarvittaessa poistaa kyseisen aineiston Palvelusta.

Käyttöehtojen muuttaminen

Palvelun tarjoajilla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä käyttöehtoja. Muutokset tulevat voimaan, kun ne ovat Palvelussa näkyvillä. Käyttöehdoissa mainitaan päivämäärä, jolloin niitä on viimeksi muutettu.

Muut ehdot

Näihin käyttöehtoihin ja Palvelun käyttöön sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa.