Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Tampereen kaupungin ylläpitämää Avoimen datan portaalia. Verkkopalvelun osoite on data.tampere.fi.

Seloste on laadittu 18.9.2020 ja sitä on viimeksi päivitetty 24.9.2020.

Sivustoa koskevat lainsäädökset

Saavutettavuutta edellyttää laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019).

Tämä sivusto on julkaistu aiemmin kuin 23.9.2018. Sivuston tulee täyttää lain edellyttämät saavutettavuuden vaatimukset 23.9.2020 päättyvän siirtymäajan jälkeen.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Tampereen kaupungin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG-ohjeistuksen mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG v2.0 -ohjeistuksen tasojen A ja AA mukaisesti lukuun ottamatta seuraavia tiedossa olevia puutteita.

Ei-saavutettava sisältö

Tässä osiossa mainittu sisältö ei vielä täytä kaikkia lain asettamia saavutettavuusvaatimuksia.

Tiedetyt puutteet ja niiden korjaus

 • Sivuston sisäinen rakenne ja navigaatio ei ole kaikilta osin selkeä. (WCAG 2.4.5, 3.2.3)
 • Otsikkotasojen käytössä on yksittäisillä sivuilla puutteita. Esimerkiksi joidenkin otsikkotasojen yli on hypätty. (WCAG 1.3.1, 2.4.6, 4.1.1, 4.1.2)
 • Yksittäisillä sivuilla käytetään samaa linkkitekstiä useaan kertaan eri linkeissä, ja osa linkkiteksteistä on liian suppeita (WCAG 2.4.4)
 • Sivustolla on ulkoiselle sivustolle vieviä linkkejä, joita ei ole selkeästi ilmoitettu linkin yhteydessä. (WCAG 3.2.)
 • Yksittäisillä sivuilla on sivuston elementtejä, esimerkiksi kontrolli- ja lomake-elementtejä, ei ole ohjelmallisesti yhdistetty loogisiksi kokonaisuuksiksi. Tämän vuoksi kaikki sivut eivät toimi loogisesti ruudunlukijalla. (WCAG 1.3.5, 2.4.5, 2.5.3, 3.3.2, 4.1.3)
 • Osa palvelun lomakkeista ei ole täysin saavutettavia. Joidenkin lomakkeiden toimintojen käyttäminen ruudunlukijalla tai näppäinkomennoin on haastavaa. (WCAG 2.1.4, 3.2.4, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3)
 • Joillakin palveluun lisätyillä kuvilla ei ole vaihtoehtokuvausta. Tällaisia ovat pääasiassa tuottajien logot ja käyttösovellusten kuvat, joille ei tällä hetkellä voi lisätä vaihtoehtokuvausta. (WCAG 1.1.1)
 • Näppäimistökohdistin ei erotu visuaalisesti joissakin sivuston komponenteissa ja kaikki toiminnallisuudet eivät ole käytettävissä näppäimistöllä. (WCAG 2.1.1., 2.1.2, 2.4.7)
 • Joillain palvelussa käytetyillä graafisilla elementeillä ei ole riittävästi kontrastia. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
 • Ruotsin- ja englanninkielisissä käyttöliittymäteksteissä sekä tietoaineistojen kuvausteksteissä on puutteita. Puuttuvia käännöksiä ei ole merkitty eri kielisiksi. (WCAG 3.1.1, 3.1.2)

Tässä listatut puutteet pyritään korjaamaan vuoden 2021 aikana.

Kolmannen osapuolen valmiskomponentit

Palvelu hyödyntää seuraavia kolmannen osapuolen valmiskomponentteja, joiden saavutettavuuteen Tampereen kaupunki ei voi vaikuttaa mutta komponentit päivitetään kun valmistaja saa niiden saavutettavuusongelmat korjattua:

 • Dataportaalin taustajärjestelmänä toimivassa CKAN:ssa on tiettyjä saavutettavuusongelmia esimerkiksi ARIA -maamerkkien käyttämisessä, jotka pitää korjata taustajärjestelmän tasolla. Tämä koskee esimerkiksi taustajärjestelmän käyttämää hakutulosten filtteröintiä.
 • Sivuston keskustelukomponentissa (Disqus) on saavutettavuusongelmia otsikkotasojen, kuvien alt-tekstien sekä aria-roolien osalta.
 • Tietoaineistosivulla katselumäärien visualisointiin käytetään Google Analytics -laajennoksen tuottamaa Google Charts –komponenttia, jossa on saavutettavuuusnäkökulmasta kontrastiongelmia.
 • Palvelu käyttää Googlen reCAPTCHA–palvelua bottien tunnistamiseen lomakkeiden yhteydessä, jossa on ongelmia otsikkotasoissa sekä kontrastissa.
 • Ajankohtaista –osion etusivulla on kolmannen osapuolen laajennoksen kautta toteutettu Twitter –komponentti, jonka otsikkotasot ja kontrasti ei vastaa saavutettavuusvaatimuksia.
 • Yksittäisiin artikkeleihin on upotettu esimerkiksi Youtube-videoita. Videoiden käyttöliittymä on valmiskomponentti, jossa on ongelmia esimerkiksi otsikkotasoissa.
 • Osalle palveluun lisätyistä tietoaineistoista, kuten esimerkiksi WMS- ja WFS-muotoisille kartta-aineistoille tai CSV-muotoisille taulukoille on lisätty esikatselunäkymiä. Esikatselut on toteutettu kolmannen osapuolen laajennoksella eivätkä ne ole täysin saavutettavia.

Saavutettavuuden arviointi

Saavutettavuuden arvioinnissa on hyödynnetty ulkopuolisen asiantuntijan suorittamaa auditointia sekä itsearviota. Ulkopuolinen auditointi suoritettiin Helsingin kaupungin tilauksesta HRI-palvelulle, joka perustuu samaan yhteistoteutukseen Tampereen portaalin kanssa ja poikkeaa lähinnä värimaailmaltaan Tampereen portaalista.

Saavutettavuus on tarkistettu sivuston ja sisällön ohjelmallisella saavutettavuustarkistuksella sekä manuaalisesti. Ohjelmalliset tarkistukset on suoritettu Deque Systems Inc.:n valmistamalla Axe-selainlaajennuksella sekä Siteimprove-selainlaajennuksella.

Saavutettavuustestaus suoritettiin seuraavilla ruudunlukuohjelmilla: NVDA, JAWS for Windows, VoiceOver (Mac&iOS), TalkBack (Android).

Testatut selaimet:

 • Windows: Chrome, Firefox, Edge
 • Mac os X: Safari, Chrome, Edge

Arviointityökalujen raportoimat epäkohdat on tarkastettu ja tarvittaessa korjattu.

Ulkopuolisen asiantuntija-auditoinnin on suorittanut Annanpura Oy. Auditointiraportti on ladattavissa HRI-palvelusta.

Saavutettavuusselosteen päivittäminen

Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan tekniikan tai sisällön muuttuessa. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten yhteydessä.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Pyrimme vastaamaan palautteeseen 14 päivän sisällä.

Anna saavutettavuuspalautetta lähettämällä sitä sähköpostitse avoindata@tampere.fi

Saavutettavuuden oikeussuoja ja täytäntöönpanomenettely

Mikäli koet, että tiedusteluusi sivuston saavutettavuudesta ei vastata tyydyttävästi, voit tehdä asiasta ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinvaihde: 0295 016 000

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Tämä verkkosivusto/sovellus on julkaistu 21.11.2018.

Tämä verkkosivusto/sovellus on päivitetty merkittävien muutosten jälkeen 23.9.2020.