Aineiston käyttäjälle

Avoimen datan työkaluja

10.10.2018
Tähän ohjeeseen on listattu eri tahojen avoimen datan katalogeja meiltä ja maailmalta sekä kerätty yleisimpiä työkaluja datan jatkojalostukseen ja hyödyntämiseen. Datakatalogit Näistä dataportaaleista löydät dataa avoimen datan sovelluksiisi. Tampere: data.tampere.fi Oulu: data.ouka.fi Lounais-Suomi...

Paikkatietorajapintojen pikaohje

10.10.2018
WMS eli Web Map Service WMS on yksi Open Geospatial Consortiumin eli OGC:n on määrittelemiä paikkatietoaineistojen välittämiseen tarvittavia standardeja. WMS rajapintatekniikan avulla tuotetaan vektori- ja rasteripaikkatietoaineistoista dynaamisesti paikkatiedollista kuva-aineistoa. Paikkatietoainei...

Opas datan hyödyntämiseen

10.10.2018
Kaikki hyötyvät avoimesta datasta Datakatalogeista löytyvää avointa dataa voi hyödyntää lukemattomin tavoin: esimerkiksi päätöksenteon tukena, numerodataa havainnollistavina visualisointeina, karttavisualisointeina tai datajournalistien tarinoina. Dataa voi hyödyntää kuka tahansa, journalisteista ja...