Site logo

tyo-ja-elinkeinot - Kategoriat

Löytyi 1 tietoaineisto

  • Tampereen kaupungin henkilöstötilastot

    Tampereen kaupungin henkilöstötilastot sisältäen henkilöstömäärän palvelussuhteen mukaan, toimintayksiköittäin, henkilötyövuodet toimintayksiköittäin, sairauspoissaolopäivät...