Site logo


Datan kuvaus

Tampereen kantakaupungin avoimet maisematilat -selvitystyössä vuonna 2015 inventoidut ja arvotetut merkittävät avoimet maisematilat. Selvitys on osa EHYT (Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen...

Lähde: Tampereen avoimet maisematilat

Additional Information

Field Value
Format WMS
Koordinaatisto ETRS-GK24 (EPSG:3878)