Tampereen viherkerroinmenetelmän tavoitteena on lisätä kaupunkivihreää ja hulevesien luonnonmukaista hallintaa tiivistyvässä kaupunkirakenteessa. Viherkerroinmenetelmä mittaa korttelin tai tontin vihertehokkuutta eli vihreän määrää suhteessa korttelin tai tontin pinta-alaan. Viherkerroinmenetelmä antaa vaihtoehtoisia ratkaisutapoja kaupunkivihreän lisäämiseen sekä hulevesien hallintaan. Laskenta tehdään excel-pohjaisella taulukolla, johon syötetään korttelin tai tontin tiedot sekä eri elementtien, kuten istutettavien puiden ja hulevesiratkaisujen, määrät ja pinta-alat.

Aineisto sisältää Tampereen viherkerroinmenetelmän laskentatyökalun ja laskentatyökalun käyttöohjeen.

Data and Resources

Additional information

Administrator Viheralueet ja hulevedet
Published 15.02.2019
Update frequency
Categories
Geographical coverage
License Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Source: Tampereen viherkerroinmenetelmä. The maintainer of the dataset is Viheralueet ja hulevedet. The dataset has been downloaded from Tampereen kaupungin dataportaali service on 2023-11-30 02:14:10.864459 under the license Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus