Site logo

Tampereen viherkerroinmenetelmä

Tampereen viherkerroinmenetelmän tavoitteena on lisätä kaupunkivihreää ja hulevesien luonnonmukaista hallintaa tiivistyvässä kaupunkirakenteessa. Viherkerroinmenetelmä mittaa korttelin tai tontin vihertehokkuutta eli vihreän määrää suhteessa korttelin tai tontin pinta-alaan. Viherkerroinmenetelmä antaa vaihtoehtoisia ratkaisutapoja kaupunkivihreän lisäämiseen sekä hulevesien hallintaan. Laskenta tehdään excel-pohjaisella taulukolla, johon syötetään korttelin tai tontin tiedot sekä eri elementtien, kuten istutettavien puiden ja hulevesiratkaisujen, määrät ja pinta-alat.

Aineisto sisältää Tampereen viherkerroinmenetelmän laskentatyökalun ja laskentatyökalun käyttöohjeen.

Data and Resources

Additional information

Groups
Geographical coverage
Administrator Viheralueet ja hulevedet
Published 15.02.2019
Licence Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Source: Tampereen viherkerroinmenetelmä. The maintainer of the dataset is Viheralueet ja hulevedet. The dataset has been downloaded from Tampereen kaupungin dataportaali service on 22.11.2019 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licence

Creative Commons Attribution 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Rating

(2)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus