Site logo

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn seuranta 2012

THL:lle kolme kertaa vuodessa (toukokuu, syyskuu ja tammikuu) lähetettävät tilastot Tampereen kaupungin oman erikoissairaanhoidon hoitoonpääsystä.

Käsitteet:

  • Lähete on määrämuotoinen asiakirja, jolla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottaja esittää asiakasta koskevan palvelupyynnön toiselle palveluntuottajalle.

  • Saapunut lähete tarkoittaa kyseisen terveysongelman ensimmäistä lähetettä. Samaan terveysongelmaan liittyvät kiirehtimislähetteet eivät aiheuta uutta tapahtumaa. Organisaation sisäiset osastosiirrot, erikoisalasiirrot tai tulosyksiköiden väliset siirrot eivät aiheuta uutta lähetettä, mikäli kysymyksessä on saman terveysongelman hoito. Organisaation sisäiset lähetteet otetaan mukaan saapuneisiin lähetteisiin, kun kysymyksessä on uuden terveysongelman hoito ja hoitovastuu siirtyy toiselle erikoisalalle tai tulosyksikölle. Saapuneisiin lähetteisiin ei oteta mukaan päivystyslähetteitä eikä konsultaatiolähetteitä.

  • Lähetteen saapumispäivä on se päivä, jolloin lähete on tullut ensimmäistä kertaa tietyn terveysongelman arviointia varten kyseisen laitoksen tai erikoissairaanhoidon yksikköön.

  • Käsitelty lähete on lähete, johon lääkäri on ottanut kantaa ja jonka perusteella hän on tehnyt suunnitelman jatkotoimista. Mukaan otetaan haetun aikavälin (esim. 1.1.2013–31.12.2013) kaikki käsitellyt lähetteet, vaikka lähete olisi saapunut ennen 1.1.2013. Ei sisällä päivystyslähetteitä eikä konsultaatiolähetteitä. Käsitellyksi lähetteeksi merkitään myös sellaiset lähetteet, jotka siirretään lääkärin tekemän arvion perusteella toiselle erikoisalalle tai edellyttävät lähetteen täydennyspyyntöä, esim. lapsen pituus- ja painokäyrätietoja.

  • Lähetteen käsittelypäivä on se päivä, jolloin lääkäri ottaa kantaa lähetteeseen ja tekee suunnitelman jatkotoimista.

  • Lähetteen käsittelyaika (=hoidon tarpeen arvioinnin aloittamisen odotusaika) on lähetteen saapumispäivän ja käsittelypäivän välinen aika.

  • Terveydenhuollon ammattihenkilö on henkilö, joka terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994/2§;VNA 20.12.2007/1338) nojalla on saanut ammatinharjoittamisoikeuden (laillistettu ammattihenkilö) tai ammatinharjoittamisluvan (luvan saanut ammattihenkilö) sekä henkilö, jolla tämän lain nojalla on oikeus käyttää valtioneuvoston asetuksella säädettyä terveydenhuollon ammattihenkilön ammattinimikettä (nimikesuojattu ammattihenkilö).

  • Ajanvarauskäynti: Jonottamisen syy hoidon tarpeen arviointi on uuden lähetteen perusteella toteutettava hoidon tarpeen arvioinnin takia varattu lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön käynti silloin, kun hoidon tarpeen arviointia ei voida tehdä suoraan lähetteen perusteella. Jonottamisen syy hoidon tarpeen arviointi on selitetty tarkemmin kohdassa jonottamisen syyluokat. Ajanvarauskäynti voi olla myös hoitopuhelu, mikäli se korvaa käynnin ja on etukäteen ajanvarauksella varattu henkilökohtainen hoitopuheluaika. Ajanvarauskäynniksi tilastoituu lähetteen tulemisen jälkeiset samaan hoitotapahtumaan/terveysongelmaan liitetyt käynnit.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Avainsanat
Alue
Julkaistu 21.12.2012
Päivitystiheys
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn seuranta 2012. Aineisto on ladattu Tampereen kaupungin dataportaali -palvelusta 22.11.2019 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Käyttäjäarvio

(1)

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus