GeoPackage-versio: 1.2.1

Kattavuus: Tiedostolatauksen kautta on saatavilla aineiston ajantasainen tieto sekä historiatieto. Tiedostolatauksen kautta välittyvät ominaisuustiedot saattavat poiketa tietotyppin osalta metatietokuvauksesta.

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Formaatti GPKG
Koordinaatisto ETRS-GK24 (EPSG:3878) / N2000 (EPSG:3900)