Site logo

Tampereen äänestysalueet - WMS API


Datan kuvaus

Tampereen äänestysalueet esittää ajantasaisen äänestysaluejaon. Äänestysaluejaon päättää kunnan keskusvaalilautakunta. Äänestysaluejaon ominaisuustietoja ovat äänestyspaikan tunnus ja...

Lähde: Tampereen äänestysalueet

Additional Information

Field Value
Format WMS
Koordinaatisto ETRS-GK24 (EPSG:3878)