Site logo


Datan kuvaus

Tampereen asemakaavaindeksi esittää ajantasaisten kaavojen ulottuvuutta. Asemakaavaindeksin ominaisuustietoja ovat kaavanumero ja vahvistumispäivä. Data on saatavissa rasterikuvina WMS-...

Lähde: Tampereen asemakaavaindeksi

Additional Information

Field Value
Format WFS
Koordinaatisto ETRS-GK24 (EPSG:3878)