Tampereen puistot ja suojaviheralueet (kunnossapitoluokat)

Asemakaavoitetujen kaupungin omistamien puistojen ja suojaviheralueiden kunnossapitoluokitus. Viheralueet on jaettu erilaisiin kunnossapitoluokkiin alueen käyttötarkoituksen ja käyttäjien, luonnonolojen sekä viheralueen laatu- ja kustannustavoitteiden mukaan. Kunnossapitoluokitus ohjaa toiminnallisesti monipuolisen ja luonnonoloiltaan monimuotoisen viherverkon ylläpitoa. Samalla se tukee tasapainoisen ja kestävän kaupunkirakenteen tavoitetta. Kaupungin omistamat viheralueet on jaettu erilaisiin kunnossapitoluokkiin alueen käyttötarkoituksen ja käyttäjien, luonnonolojen sekä viheralueen laatu- ja kustannustavoitteiden mukaan. Kunnossapitoluokitus ohjaa toiminnallisesti monipuolisen ja luonnonoloiltaan monimuotoisen viherverkon ylläpitoa. Samalla se tukee tasapainoisen ja kestävän kaupunkirakenteen tavoitetta.

Viheralueiden hoitoluokitus ja hoitotavoitteet perustuvat julkaisuun Viheralueiden kunnossapitoluokitus RAMS 2020, Viherympäristöliitto ry:n julkaisu 67.

Viheralueiden kunnossapitoluokitus RAMS: https://www.vyl.fi/ohjeet/kunnossapitoluokitus/

11.3.2022 aineiston nimi, osoite ja tietosisältö muuttunut. Aiempi nimi Tampereen asemakaavoitettujen puistojen ja suojaviheralueiden osat.

Ominaisuustiedot:

  • Viheralueen nimi ja tunnus: Viheralueen virallinen nimi (kaavassa tai yhdyskuntalautakunnan päätös) tai virallisluontoinen nimi sekä karttalehtinumero ja järjestysnumero esim. 1989-013
  • Viheralueosalaji: Kuvaa alueen käyttöä/tyyppiä esim. nurmi, perenna, leikkialue, pensas, kenttä, kuntoilualue
  • Viheralueen käyttöluokka: Esim. yleiset viheralueet, suojaviheralueet
  • Kunnossapitoluokka: alueen hoito tai kunnossapitoluokka, esim. R1, R2, R3, A1, A2
  • Kunnossapitoluokka selite: Kunnossapitoluokan tarkempi selite esim. R1 Rakennettu arvoviheralue
  • Tilaaja: Alueen kunnossapidon tilaaja
  • Kunnossapitäjä: Alueen kunnossapitäjä
  • Pinta-ala m2: Pinta-ala neliömetreinä
  • Alueurakka-alue: Kunnossapidon urakka-alue, johon viheralue kuuluu

Data on saatavissa rasterikuvina WMS- rajapintapalvelun kautta sekä raakadatana WFS-rajapintapalvelun avulla. Aineiston ylläpito jatkuvaa. WMS- ja WFS- palveluiden kautta dataa voi pyytää useammassa eri formaatissa. WFS-palvelun kautta aineistoa voidaan kutsua useissa eri formaateissa osoitteen outputFormat-parametrilla. Vaihtoehtoina ovat muun muassa: JSON, GML2, GML32, SHAPE-ZIP, CSV. Aineiston natiivi koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878).

Taustajärjestelmänä toimii GeoServer, jonka WFS/WMS -rajapintojen ominaisuuksista on olemassa tarkempi englanninkielinen dokumentaatio .

Geoserverin käyttöön löytyy myös pikaohje dataportaalin ohjeet -osiosta.

Sama sisältö on katseltavissa kartat.tampere.fi -palvelun tai kansallisen paikkatietoikkunan kautta.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Julkaistu 18.02.2016
Päivitetty 11.03.2022
Päivitystiheys
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Tampereen puistot ja suojaviheralueet (kunnossapitoluokat). Aineisto on ladattu Tampereen kaupungin dataportaali -palvelusta 17.07.2024 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Avoimuusastecomments powered by Disqus