Tampereen asemakaavoitettujen puistojen ja suojaviheralueiden osat

Sisältää asemakaavoitettujen puistojen ja suojaviheralueiden osat. Sisältää myös muilla puistomaisesti rakennetuilla yleisillä alueilla sijaitsevat leikkipaikat ja pelikentät. Sekä osan urheilu- ja virkistyspalvelujen alueista. Aineisto ei sisällä puistokäytäviä, eikä portaita. Aineiston ominaisuustietoina mm. viheralueiden nimet, alueiden hoitoluokat sekä toiminnalliset luokat (mm. leikkialue, kenttä, kuntoilualue, nurmi, pensas, koirapuisto).

Ominaisuustiedot:

 • VIHERALUEEN_OSAN_ID: Viheralueen osan tunniste
 • ALUE_ID: Viheralueen tunniste
 • ALUE_NIMI: Viheralueen virallinen nimi (kaavassa tai yhdyskuntalautakunnan päätös) tai virallisluontoinen nimi
 • OSA_ALUE_NIMI: Leikkipaikan epävirallinen nimi
 • ALUETUNNUS: Viheralueen tunniste. Karttalehtinumero ja juokseva järjestysnumero
 • ALUE_SIJ: Viheralueen osoite, katu joilta kulku viheralueelle
 • ALUEEN_OSAN_SIJ: Leikkipaikan osoite. Katu, jolta kulku leikkipaikalle.
 • PINTA_ALA: Viheralueen osan pinta-ala neliömetreissä
 • KAYTTOLUOKKA_KOODI: Käyttöluokan tunniste
 • KAYTTOLK: Käyttöluokan selkokielinen nimi esim. "yleiset viheralueet" tai "suojaviheralueet".
 • HOITOLK_KOODI: Hoitoluokan tunniste esim. "A1" tai "A2".
 • HOITOLK: Hoitoluokan selkokielinen nimi. Kuvaa alueen yleisilmettä, käyttöä ja hoidonlaatutasoa. Hoitoluokan valintaan vaikuttavat mm. alueen luonnonominaisuudet, asema kaupunkikuvassa, alueen käyttötarkoitus. Lisätietoa: Viheralueiden hoitoluokitus
 • TOIMLK_KOODI: Toiminnallisen luokan tunniste
 • TOIMLK: Toiminnallisen luokan selkokielinen nimi arvoja esimerkiksi: "leikkipaikka", "leikkialue", "talviliukupaikka", "koirapuisto", "kenttä", "kuntoilualue", "kuntoilupaikka", "nurmi", "pensas", "perenna" tai "kesäkukka".
 • URAKKA_ALUE: Kunnossapidon urakka-alueen nimi
 • KAUPUNGINOSA_KOODI: Kaupunginosan tunniste
 • KAUPUNGINOSA: Kaupunginosan selkokielinen nimi, jossa suurinosa viheralueesta sijaitsee
 • TILAAJA_KOODI: Kunnossapidon tilaajan tunniste
 • TILAAJA: Kohteen kunnossapidon tilaajan selkokielinen nimi
 • KUNNOSSAPITAJA_KOODI: Kunnossapitäjän tunniste
 • KUNNOSSAPITAJA: Kohteen kunnossapitäjän (urakoitsijan) selkokielinen nimi
 • ERITYISKAYTTO_KOODI: Erikoiskäytön tunniste
 • ERITYISKAYTTO: Erikoiskäytön selkokielinen nimi. Arvona "jääkiekko", jos luistinkentällä sallittu myös jääpelit muutoin kenttä on tyhjä.
 • KP_KAUSI_KOODI: Alueen käyttökauden tunniste
 • KP_KAUSI: Selkokielinen nimi alueen käyttökaudelle. Onko alue siis talvi- (jäädytettävä) vai kesäkäytössä. Arvot: "KESÄ", "TALVI" tai "KESÄ / TALVI".
 • PINTAMATERIAALI_KOODI: Pintamateriaalin tunniste.
 • PINTAMATERIAALI: Alueen pintamateriaalin selkokielinen nimi. Käytössä pelikentillä.

Data on saatavissa rasterikuvina WMS- rajapintapalvelun kautta sekä raakadatana WFS-rajapintapalvelun avulla. Aineiston ylläpito jatkuvaa. WMS- ja WFS- palveluiden kautta dataa voi pyytää useammssa eri formaatissa. WFS-palvelun kautta aineistoa voidaan kutsua useissa eri formaateissa osoitteen outputFormat-parametrilla. Vaihtoehtoina ovat muun muassa: JSON, GML2, GML32, SHAPE-ZIP, CSV. Aineiston natiivi koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878).

Taustajärjestelmänä toimii GeoServer, jonka WFS/WMS -rajapintojen ominaisuuksista on olemassa tarkempi englanninkielinen dokumentaatio.

Geoserverin käyttöön löytyy myös pikaohje dataportaalin ohjeet -osiosta.

Sama sisältö on katseltavissa kartat.tampere.fi -palvelun tai kansallisen paikkatietoikkunan kautta.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Julkaistu 18.02.2016
Päivitetty 18.02.2016
Päivitystiheys
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Tampereen asemakaavoitettujen puistojen ja suojaviheralueiden osat. Aineisto on ladattu Tampereen kaupungin dataportaali -palvelusta 25.06.2021 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus