Site logo

Tampereen asemakaavojen alueellinen suojelu - CSV


Datan kuvaus

Aineisto sisältää tiedon asemakaavalla suojelluista alueista (kaavamerkintä /s). Lisäksi tietokannassa on tieto suojelukohteen tyyppi- ja arvoluokitus Tampereen kantakaupungin...

Lähde: Tampereen asemakaavojen alueellinen suojelu

Additional Information

Field Value
Format CSV
Koordinaatisto ETRS-GK24 (EPSG:3878)