Site logo

Tampereen asemakaavojen rakennus- ja rakennekohtainen suojelu - GeoJSON


Datan kuvaus

Aineisto sisältää tiedon asemakaavoihin merkityistä rakennus- ja rakennekohtaisista suojelumerkinnöistä. Suojelu on ilmaistu sr- kaavamääräyksellä. Ominaisuustiedot: MAARAYS: Alueen...

Lähde: Tampereen asemakaavojen rakennus- ja rakennekohtainen suojelu

Additional Information

Field Value
Format GEOJSON
Koordinaatisto ETRS-GK24 (EPSG:3878)