Site logo


Tampereen bussilinjat Shapefile -formaatissa WFS-rajapinnalta.

Taustajärjestelmänä toimii GeoServer, jonka WFS/WMS -rajapintojen ominaisuuksista on olemassa tarkempi englanninkielinen dokumentaatio. Geoserver mahdollistaa saman datan lataamisen eri formaateissa (outputFormat -parametri) sekä koordinaattijärjestelmän vaihtamisen dynaamisesti (srsName -parametri). Aineiston natiivi koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878).

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Formaatti SHP
Paikkakoordinaatit ETRS-GK24 (EPSG:3878)