Site logo


Tampereen bussipysäkit GeoJSON -formaatissa WFS-rajapinnalta.

Taustajärjestelmänä toimii GeoServer, jonka rajapintojen tarkempi dokumentaatio on saatavilla englanniksi. Geoserver mahdollistaa saman datan lataamisen eri formaateissa (outputFormat -parametri) sekä koordinaattijärjestelmän vaihtamisen dynaamisesti (srsName -parametri). Aineiston natiivi koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878).

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Formaatti GEOJSON
Paikkakoordinaatit ETRS-GK24 (EPSG:3878)