Site logo

Tampereen hyväksyttyjen ja vireillä olevien ranta-asemakaavojen aluerajat - Shapefile


Datan kuvaus

Ranta-asemakaava (ennen rantakaava) on suunnitelma haja-asutusalueille sijoittuvien ranta-alueiden maankäytöstä ja rakentamisen järjestämisestä. Useimmiten ranta-asemakaava laaditaan...

Lähde: Tampereen hyväksyttyjen ja vireillä olevien ranta-asemakaavojen aluerajat

Additional Information

Field Value
Format SHP
Koordinaatisto ETRS-GK24 (EPSG:3878)